Produkty

Jak si založit firmu? Zvolte správnou cestu

Ať už vás vedou jakékoli důvody pro zahájení podnikání, mějte na paměti, že je zapotřebí mít vypracovaný podnikatelský záměr. Jedná se o prvotní krok. Čím více propracovanější do detailů, tím lépe. Podnikání je svým způsobem dobrodružství. Prostřednictvím adekvátní přípravy si lze mnohé usnadnit.

práce s pc.jpg

Běh na dlouhou trať? Nemusí tomu tak být…

Jestliže jste pevně rozhodnuti, máte vypracovaný podnikatelský záměr, je zapotřebí nastudování důležitých a potřebných právních předpisů, jako je živnostenský zákon, obchodní zákoník, občanský soudní řád apod.

Dalším krokem je příprava dokumentů, které budete jednak podávat na příslušné úřady a taktéž ověřovat svůj podpis. Zde je velmi důležité si pohlídat a ověřit aktuální verzi formulářů, které musí být platné.

Poté následuje sepsání společenské smlouvy u notáře. Nutno počítat i s časovou prodlevou, neboť objednací lhůty mohou být dlouhé. Ideální je kontaktování notáře na základě doporučení.

konečný termín.jpg

Nutností je složení základního kapitálu, což obnáší založení účtu v bance, na který bude složen peněžitý vklad. Zařízení potřebných dokumentů a potvrzení o užívacím právu od pronajímatele prostor, kde bude sídlo společnosti. V případě volné živnosti je vše v podstatě snadné a velmi rychle vyřízené. Jestliže se jedná o vázanou živnost, je zapotřebí doložit potřebné dokumenty ohledně odborné způsobilosti svého odpovědného zástupce.

Dále je třeba podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, provést registraci na finančním úřadě a pořídit výpis ze živnostenského rejstříku. Zdá se vám způsob, jak si založit firmu velmi složitý? Naštěstí dnes lze zvolit i jednodušší a efektivní alternativu!

Lze to však snadněji a rychleji

Nejjednodušší postup, jak si založit firmu, nabízí online možnost a využití této služby prostřednictvím společnosti, která se zabývá touto záležitostí. Ušetříte čas a čas jsou peníze. Zároveň si můžete být jisti, že vše bude správně.