Vzdělání

Zdravotní laborant, specializace

Zdravotní laboranti se mohou specializovat v oborech, jako jsou klinická biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie, genetika, histologie dle vykonávané práce, nebo dle oboru, ve kterém laborant pracuje. Některé firmy, ve vzdělání své pracovníky podporují a to z hlediska finančního, tak z hlediska uvolnění ze zaměstnání, není to však pravidlem. Většina firem, za podporu žádají na oplátku upsání na dva, až tři roky, většinou od ukončení studia.

přednášky o zdravotnictví

Přiblížíme si jednu tuto specializaci, jak probíhá. Atestační zkouška z klinické biochemie probíhá ve čtyřek modulech s rozestupem půl roku. Každý modul, je zaměřený na jednu vzdělávací část, která trvá týden, kdy každý den, je určen pro řadu přednášek.

●        První je základní pro sjednocení vědomostí všech účastníku. Zdravotní laboranti

větších laboratoří, laboranti z nemocničního prostředí či soukromích objektů.

●        Druhý modul je zaměřen na postupném popisu funkce lidského organismu. Od přijmu potravy přes zpracování a přeměně na jednotlivé látky, až po konečné produkty.

●        Třetí modul obsahuje biochemické vyšetřovací metody, neboli jednoduše řečeno látky, které se v rámci biochemického vyšetření stanovuji. Záleží, jaké jsou jejich fyziologické a patologické rozmezí.

●        Čtvrtý a poslední kurz, je zaměřen na laboratorní a přístrojové technice. Záleží na použití přístroje, na jakém principu fungují a jaké firmy je vyrábí, hodnotí se kvalita kontroly a jakost.

 

Každá tato specializace končí atestační zkouškou, skládající se z praktické a ústní zkoušky. Ústní zkouška je skládána před komisí doktorů a odborných pracovníků. Praktická zkouška probíhá na akreditovaném pracovišti zvolené nemocnice. Celkový kurz trvá přibližně dva a půl roku. Po absolvování tohoto studia je laborant schopen vykonávat speciální vyšetření, v oboru klinické biochemie.

laboratoř s rozbory

Zdravotní laborant s atestací je žádanější při hledání nové práce, zároveň má také větší finanční ohodnocení, proto neváhejte a zkuste obětovat trošku úsilí, určitě se Vám časem vyplatí.

 

4.5/5 - (2 votes)