Produkty

Jedovaté látky v dětských plenkách a dámských tamponech

Německá pobočka Greenpeace na svých internetových stránkách před řadou let uveřejnila zprávu o tom, že dětské plenky Pampers obsahují hormonální jed TBT (tributylcín) a jiné organické sloučeniny cínu. Plenky byly podrobeny opakovaným analýzám, které měřily hladinu biocidu TBT. Podezření se týkalo také hygienických výrobků Fixies Ultra Dry a United Colours of Benetton Junior Unisex.
prcek v osušce
Výrobci dále vedle TBT používali k bělení výrobního materiálu dioxiny, které jsou toxické i ve zcela malém množství. Dioxiny jsou látky, jež mají spojitost s pravidelnými bolestmi, jsou karcinogenní, napadají hormonální systém a mohou vést až k neplodnosti, potratům či vrozeným vadám. Uvedené látky byly vedle dětských plen identifikovány také v materiálu, z něhož se vyrábí dámské hygienické tampony. Pesticidy obsažené v těchto tamponech útočí na nervový systém, imunitní systém, způsobují rakovinu, alergie, astma, deprese, přecitlivělost, snížení plodnosti, poškození plodu nebo předčasný porod.
bavlněný tampon
Uvedená zpráva pochopitelně znepokojila nejen množství rodičů. Firma Procter & Gamble, která zmíněné plenky vyrábí, se však proti nařčení německé ekologické organizace okamžitě ohradila a jako důkaz předložila analýzy s odlišnými výsledky, než k jakým dospěla pobočka Greenpeace. Světová zdravotnická organizace (WHO) a německý Federální úřad pro ochranu zdraví spotřebitelů se prohlásil, že i kdyby se analýzy Greenpeace potvrdily, stopové množství TBT, které bylo objeveno, nepředstavovalo žádné nebezpečí pro zdraví dětí. Zjištěné hodnoty byly hluboko pod limitem stanoveným Světovou zdravotnickou organizací.
chlapeček s plenou
Odborníci se přesto shodují v názoru, že látka TBT by neměla být v dětských plenkách vůbec obsažena. Výrobce reagoval ujištěním, že udělá vše pro to, aby při výrobním procesu nemohlo dojít ke kontaminaci.